Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Osakaskunnan tehtävät

Osakaskuntien tehtävistä säädetään yhteisaluelaissa. Kaikki kylän alueen maanomaistajat kuuluvat automaattisesti osakaskuntaan. Siihen ei voi muutoin liittyä, eikä siitä voi erota. Osakaskunta voi olla joko järjestäytynyt tai järjestäytymätön. Pitkäjärven – Laasolan osakaskunta on järjestäytynyt osakaskunta.

Järjestäytyneen osakaskunnan yleinen kokous valitsee käytännön asioita hoitamaan hoitokunnan. Pitkäjärven – Laasolan osakaskunnan hoitokuntaan sääntöjen mukaisesti kuuluu kolme henkilöä ja heidän henkilökohtaiset varamiehet. Erovuorossa on joka toinen vuosi kaksi hoitokunnan jäsen ja joka toinen vuosi kolmas jäsen. Vuosikokous järjestetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Osakaskunnan sääntöjen mukaisesti vuosikokous käsittelee ja hyväksyy mm. edellisen vuoden tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä kalastusohjeen. Kokous voi myös päättää esim. kalastuskielloista. Kokous voi myös valtuuttaa hoitokunnan antamaan lupia vesialueen muuhun käyttöön ja pienimuotoisiin ruoppauksiin, päättämään siitä perittävistä korvauksista sekä edustamaan osakaskuntaa vesijättömaan lunastustoimituksissa, päättämään lunastushinnasta ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat ja antamaan lupia vainajien tuhkan levittämiseen osakaskunnan vesialueille. Osakaskunnan säännöt (PDF)

 

Vesijättömaan lunastukset

Vesijättöä on syntynyt esimerkiksi maan kohoamisen tai vedenpinnan alenemisen. Vesijättö kuuluu yleensä kylän osakaskunnalle.

Ellei muuta ilmene ns. keskiveden korkeudesta eteenpäin vesialue kuuluu osakaskunnalle, ei rannan omistajalle. Rannanomistajalla on etuoikeus lunastaa omistamansa rannan edustalta vesijättömaa vesijättömaan lunastustoimituksessa. Toimitusta haetaan kirjallisesti maanmittauslaitoksesta saatavalla hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella.(www.maanmittauslaitos.fi). Osakaskunnalla on oikeus määrätä vesijättömaan lunastushinta. Sen lisäksi ostajan tulee maksaa lunastustoimituksesta aiheutuvat kulut maanmittauslaitokselle.

Pitkäjärven-Laasolan osakaskunta on myynyt runsaasti vesijättömaata kohtuullisin hinnoin. Varat on käytetty pääosin kalan istutuksiin.

 

Vesialueen ruoppaus

Vesilain mukaan rantaviivan muotoa ei saa muuttaa. Rannan omistajalla on kuitenkin oikeus vähäisiin muutoksiin, esimerkiksi venevalkaman perkaamiseen. Tätä suuremmat rantaviivan muotoilut vaativat ympäristönmuuttamisluvan. Ennen kuin aloittaa vaikkapa venevalkaman perkauksen, kannattaa ottaa yhteys osakaskuntaan.

Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja lietteen koneellista poistamista vesialueen pohjasta. Ympäristöhaitoittojen ja naapuririitojen välttämiseksi ruoppaus on aina suunniteltava ja toteutettava huolellisesti. Ruoppauksen toteuttaja on vastuussa hankkeen lainmukaisuudesta ja aiheuttamistaan seurauksista. Ongelmien ja riitojen välttämiseksi on hyvä keskustella ja sopia hankkeesta lähinaapureiden ja vesialueen omistajan kanssa.

Ruoppauksille tarvitaan aina lupa. Pienimuotoisiin ruoppauksiin sen saa osakaskunnalta, yli 500 kuutiometrin ruoppauksiin aluehallintovirastolta (AVI). Virastossa lupahakemuksen käsittely vie vähintään 4–9 kuukautta, usein pidempäänkin. Aikaan vaikuttavat ruoppauksen laajuus, asianosaisten määrä, hakemuksen täydennystarve ja ruoppaukselle hankitut etukäteissuostumukset sekä kohteesta riippuvat erityisominaisuudet, kuten luontoarvoista johtuvat selvitystarpeet. Aluehallintoviraston päätös on maksullinen ja sen hinta riippuu mm ruopattavan massan määrästä.

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 kuution ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ilmoitus tehdään sähköisellä ilmoituslomakkeella, joka löytyy ymparisto.fi-verkkosivulta.